Η Γοργώ και χάριν έχει

Πρόκειται γιά την Μέδουσα


 

Copyright © 2010 - Αρης Στουγιαννίδης