ἀσπίς

Η ιστορία του πιο διασήμου αμυντικού όπλου, ετυμολογίες, φράσεις, παροιμίες
Μόνον τα υπογραμμισμένα λήμματα λειτουργούν επι του παρόντος

αιγίς, αντί, αντιλαβή, άντυξ, ΑΣΠΙΣ
διασπίδιον
θυρεός
λαφθία Λεύκωμα Ασπίδων
κύτος
μεσαιωντκή
όπλον, όχανον
πόρπαξ
σάκος, σκούτα, σκούταριον,