ΤΑ ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Text Box: Σε τέσσερα χωρία του βιβλίου των Βασιλείων και σε ένα του Σαμουήλ , των βιβλίων της παλαιάς Διαθήκης, συναντάται η έκφραση «ουρούντα προς τοίχο». Εξετάζω το θέμα από γλωσσολογικής πλευράς αφήνοντας τα υπόλοιπα στους θεολόγους και τους ουρολόγους.

Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εβραϊκή περιφραστική έκφραση που να δηλώνει τον άνδρα και που μεταφράστηκε επί λέξει από τους εβδομήκοντα. Αυτή η εβραϊκή έκφραση αποδόθηκε στα ελληνικά με το ‘ουρουντα προς τοίχον’.

Πράγματι μπορούμε να πούμε ότι, αν και ασήμαντη, η «προς τοίχον ουρησις» είναι μια ειδοποιός διαφορά των δύο φύλων. Η γυναίκα λόγω ελλείψεως αντιστοιχών ανατομικών προσόντων δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την ανάλογη ασχημοσύνη. 

Παραθέτω τα αντίστοιχα χωρία με μαύρο στο αρχικό κείμενο και με κόκκινο αντικαθιστώντας την έκφραση με το «άνδρας».

 

22 ΟΥΤΩ ΝΑ ΚΑΜΗ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΑΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΦΗΣΩ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΡΟΥΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΙΧΟΝ

ΣΑΜΟΥΗΛ Α' 25ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΔΑΦΙΟ: 22

 

ΟΥΤΩ ΝΑ ΚΑΜΗ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΟΥΤΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΑΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΦΗΣΩ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ [ουδέ ένα] ΑΝΔΡΑ


 

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΟΥ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΤΟΝ ΟΥΡΟΥΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΝ ΤΟΝ ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΑΡΩΣΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΚΑΘΩΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΡΟΝ ΕΩΣ ΟΥ ΕΚΛΕΙΨΗ

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α' 14ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΔΑΦΙΟ: 10

 

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΟΥ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΝ ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΑΡΩΣΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ ΚΑΘΩΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΡΟΝ ΕΩΣ ΟΥ ΕΚΛΕΙΨΗ


11 ΚΑΙ ΩΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΑΜΑ ΕΚΑΘΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΠΑΤΑΞΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ ΔΕΝ ΑΦΗΚΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΟΥΡΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΙΧΟΝ ΟΥΔΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕ ΦΙΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α' 16ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΔΑΦΙΟ: 11

 

11 ΚΑΙ ΩΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΑΜΑ ΕΚΑΘΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΠΑΤΑΞΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΑΑΣΑ ΔΕΝ ΑΦΗΚΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ [ουδέ ένα] ΑΝΔΡΑ ΟΥΔΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕ ΦΙΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ


 

21 ΙΔΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΟΝ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΑΡΩΣΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΤΟΝ ΟΥΡΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α' 21ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΔΑΦΙΟ: 21

 

21 ΙΔΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΟΝ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΣΑΡΩΣΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΦΥΛΑΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ


8 ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΘΕΛΕΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΤΟΝ ΟΥΡΟΥΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕΙΛΕΙΣΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β'  9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΔΑΦΙΟ: 8

 

ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΘΕΛΕΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΗ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΦΑΝΙΣΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕΙΛΕΙΣΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ


Μετά την πρώτη έκδοση του άρθρου που είχε ερανιστικό χαρακτήρα, διαπίστωσα ότι ο Τσιφόρος – Ιστορικός στα «Βιβλικά Χαμόγελα» επεξηγεί με σαφήνεια πως η έκφραση αυτή ήταν μια περίφραση που σήμαινε τον άνδρα

Παρατηρούμε ότι το νόημα παραμένει το ίδιο και πιο κατανοητό. Δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα να μεταβάλλουμε το κείμενο το Γραφών μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε, αφήνοντας τους εν λόγω κύριους να ουρούν όπου τους αρέσει. Μια μεταγενέστερη επιγραφή σε τοίχους της Αθήνας μου είχε αναφερθεί από τον προς μητέρα πάππο μου Ιατρό Γεώργιο Τσιράγγελο : «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΥΡΕΙΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΕΜΑΤΙΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» χωρίς να αναφέρεται βέβαια η εκδούσα αρχή. Αποτελεί ίσως επίδειξη βιβλικού ανδρισμού; Το αφήνω εις τους μετ’ εμε ερευνητές να το αποδείξουν.

 

 

Γλυφάδα Γενάρης 2005