Τον Κυριον Υμνείτε ...  
  Σήμερον κρεμμάται έπι ξύλου  
  Σώσον Κύριε τον λαόν Σου.  
     
  Οσοι εις χριστον Εβαπτισθητε, Χριστον ενεδύσασθε