Ανακάλυψα ότι Το "Αντώνιος" δεν είναι ελληνικό όνομα, ούτε σχετίζεται και με το Άνθος (πρβλ. Anthony).

Δεν είναι ούτε αιγυπτιακό όνομα. Είναι λατινικό και γι' αυτό υπάρχουν Ρωμαίοι αυτοκράτορες με αυτό το όνομα.
Προέρχεται από το λατινικό ρήμα antono.
Απλώς μετά από διάταγμα του Κάρακάλλα μπορούσαν να πάρουν ρωμαϊκά ονόματα και όσοι δεν ήσαν Ρωμαίοι στην καταγωγή, όποτε συναντούμε πολλά τέτοια ονόματα σε μη λατινικές χώρες που ήσαν ρωμαϊκές επαρχίες.
Συναντάμε αρκετές παραλλαγές του Antonius

Οι απελεύθεροι αλλάζανε όνομα. Παίρνανε το όνομα του κυρίου τους με την προσθήκη του "Libertus" (απελεύθερος) πχ. Claudius Libertus (απελεύθερος του Κλειδιού) και ζούσαν σαν ελεύθεροι πολίτες.

Είναι προφανές ότι ,μετά από ένα διάστημα που ίσως περιελάμβανε και κάποια οικονομική ή κοινωνική άνοδο , ήθελαν να κρύψουν αυτή την καταγωγή και μετονομαζόντουσαν.

Ίσως και η ορθογραφία Αντώνιος (αδικαιολόγητη εκ πρώτης όψεως) να οφείλεται σε συνειρμούς από το "μετωνόμασα", "αντωνομασα"

(η αύξηση είναι που μετατρέπει το όμικρον σε ωμέγα: ονομάζω , ωνόμασα. βλ. Επώνυμο)