ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

Η ετυμολογία είναι η μελέτη των ριζών και της ιστορίας των λέξεων. Εξετάζει πώς έχουν αλλάξει η μορφή τους και η σημασία τους με την πάροδο του χρόνου. Στις γλώσσες με μια μακροχρόνια λεπτομερή ιστορία, η ετυμολογία χρησιμοποιεί στοιχεία απο την φιλολογία, τη μελέτη για το πώς οι λέξεις αλλάζουν από τον πολιτισμό στον πολιτισμό με την πάροδο του χρόνου. Οι ετυμολόγοι εφαρμόζουν επίσης τις μεθόδους συγκριτικής γλωσσολογίας για να αναδημιουργήσουν τις πληροφορίες για τις γλώσσες που είναι πάρα πολύ παλαιές για οποιεσδήποτε άμεσες πληροφορίες (όπως το γράψιμο). Με την ανάλυση των σχετικών γλωσσών με μια τεχνική που λέγεται "συγκριτική μέθοδος", οι γλωσσολόγοι μπορούν να εξάγουν τα συμπεράσματα για την κοινή γλώσσα των προγόνων τους και το λεξιλόγιό τους.