ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

 
 

Η ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΗ

18

 

 

Η είσοδος στην Ιπποσύνη

Η είσοδος στην Ιπποσύνη ή εισδοχή γινόταν με πολλούς τρόπους. Ονομάζονταν Accolade (από Ital. Accolata, που προέρχεται από Lat. Collum, το λαιμό, σβέρκο), σε ειδική τελετή για την εισδοχή του υποψηφίου στις τάξεις της ιπποσύνης. Άλλοτε γινόταν με αγκάλιασμα, μια πραγματική αγκαλιά ή με ένα χτύπημα στο λαιμό ή στο μάγουλο. Και τα δύο αυτά έθιμα φαίνεται να είναι αρκετά παλιά. Ο Γρηγόριος της Τουρ γράφει ότι οι πρώτοι βασιλείς της Γαλλίας, παραχωρούσαν στον υποψήφιο ιππότη μία επίχρυση εξάρτυση-ζώνη, και φιλούσαν τον υποψήφιο ιππότη στο αριστερό μάγουλο. Για τον Γουλιέλμο του Κατακτητή, λέγεται ότι είχε κάνει χρήση του χτυπήματος όταν έχρισε ιππότη το γιο του Ερρίκο. Αρχικά δίνονταν με γυμνό χέρι μια γροθιά, ένα πραγματικό χτύπημα στα αυτιά, αλλά αυτό αντικαταστάθηκε αργότερα με ένα απαλό κτύπημα με την επίπεδη του πλευρά του σπαθιού στο λαιμό, ή και στους δύο ώμους. Στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται ακόμα στην εισδοχή ιππότη (βλ. Clive Sincair(1983), Sean Connery (2000), Beatles (1965) etc).


Η Σφαλιάρα

Οι ερευνητές διαφωνούν σχετικά με το είδος του χτυπήματος. Ο Αιγινήτης [220,45] ισχυρίζεται πως το χτύπημα ήταν δυνατό και δίνονταν "δια της παλάμης ή του γρόνθου" επί της βάσεως του τραχήλου (στο σβέρκο δηλαδή) ή επί του ώμου. Διαφωνούν επίσης αν το κτύπημα ήταν άπαρτο συστατικό της τελετής εισδοχής. Το ότι πολλές φορές ο ιππότης έπεφτε κάτω από το κτύπημα σημαίνει ότι πραγματικά ήταν αρκετά δυνατό. Ίσως για την αποφυγή τέτοιου ρεζιλέματος, αργότερα να υιοθετήθηκε ο εναγκαλισμός και το ελαφρό χτύπημα με το σπαθί. Η συμβολική σημασία της ιπποτικής σφαλιάρας (κατάλοιπο της ανταλλαγής αίματος όταν δύο άνδρες γίνονται αδελφοποιτοί ή αδερφοχτοί ) ήταν η μετάδοση της ιπποτικής ιδιότητας, ή η απειλή για ποινές αν παραβεί τις υποχρεώσεις του. Υποδήλωσε την αλλαγή κεφαλής (δηλ. νοοτροπίας).

Αναλογίες

Η μοναχική κουρά ήταν μια αντίστοιχη εισδοχή του υποψηφίου στο μοναχικό τάγμα. Η συμβολική ενέργεια στην εισδοχή του μοναχού ήταν το κούρεμα. Άλλα και η εισδοχή στο στρατό και στο σχολείο απαιτούσε κούρεμα "εν χρώ " και όχι μονό για λογούς φθειροκτονιας. Το κούρεμα κατά τους βυζαντινούς χρόνους συμβόλιζε τον αποχωρισμό του μοναχού από τη χορεία των κοσμικών, που τότε είχαν μακριές μαλλούρες . Κατά την Τουρκοκρατία αντιστράφηκαν οι οροί. Τώρα οι καλόγεροι έχουν τις μαλλούρες υποχρεωτικά και οι κοσμικοί προαιρετικά. Κατά τα άλλα και οι εισδοχές (Ιππότη, Μοναχού, μαθητή, στρατιώτη) έχουν πολλές τελετουργικές ομοιότητες. Γνωστή είναι επίσης και η ευχή της Ηπειρώτισσας μάνας προς το αγόρι της, η οποία με ένα χτύπημα στο κεφάλι έλεγε: “Άντε και στην Πόλη κουλουρτζής” (νέο επάγγελμα, σταδιοδρομία και αλλαγή νοοτροπίας).
Όμως δεν είμαι βέβαιος ότι υπήρχε "μοναχική σφαλιάρα".

Στα 1950-1960 η κουρά εν χρω ήταν υποχρεωτική. Ίσως γιατί η αλλαγή νοοτροπίας ήταν υποχρεωτική, παράλληλα με μια τάση ισοπέδωσης της προσωπικότητας. Όταν κουρευόμαστε μας έσκαγαν οι συμμαθητές μας και μια σφαλιάρα στο σβέρκο. Ήταν η επιβίωση του αρχαίου ιπποτικού εθίμου;

 
     
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
  220 Η ΙΠΠΟΣΥΝΗ - Ν. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ- ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΓΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-1970
  Copyright © - Aris Stougiannidis - All rights reserved  
Οι μεν Γαλλοι χρησιμοποιούσαν την ανακηρυκτική φράση "Je te fais Chevalier" ενώ οι Αγγλοι την "I dub thee knight". Το ρήμα "dub" σημαίνει πληττω, κτυπώ και συμπεραίνεται πως είναι η κατακλείδα της πρόσκτησης της ιπποτικής ιδιότητας.

Αυτο το παλιο χειρογραφο αποδεικνύει οτι
το χτυπημα με σπαθι ή με το χερι δεν ήταν
χάδι αλλα ισχυρο. Ο βασιλιας εχει σηκώσει
το σπαθι για να "αποκεφαλισει" τον ιππότη
(Δηλαδή να του αλλαξει μυαλά) .

Η κουρά (κούρεμα) του μοναχου

Ο υποψήφιος μοναχός αρχικά εντάσσεται δοκιµαστικά σε µια αδελφότητα. Εκεί, υπό την καθοδήγηση του Γέροντα - Ηγουμένου, ακολουθεί ένα πρόγραµµα προσευχής, διακονίας και κατήχησης, που τηρείται για ένα χρόνο ή και περισσότερο.

Ύστερα από απόφαση του ηγουµενοσυµβουλίου ορίζεται η στιγμή της κουράς του υποψήφιου µοναχού. Την ιεροτελεστία θα τελέσει κάποιος ιεροµόναχος, ενώ ο ηγούµενος θα παραστέκεται στον προσερχόµενο µοναχό ως ανάδοχός του. Ο υποψήφιος φορώντας συνήθως λευκές κάλτσες και λευκή φανέλα, µετά την είσοδο του ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, οδηγούµενος από τον ηγούμενο, εισέρχεται από τη θύρα του ναού κάτω από τον πολυέλαιο. Αφού πραγματοποιήσει µετάνοια προς τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, προχωρεί και επαναλαμβάνει ακόμα τρεις µετάνοιες στις εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και του αγίου που τιµάται το Καθολικό. Έπειτα πραγματοποιεί ακόμα μια µετάνοια και παίρνοντας την ευχή του Ηγουµένου, στέκεται στα αριστερά του µε σταυρωµένα τα χέρια.

Μετά την ψαλµωδία των "διατεταγµένων απολυτικίων", ο ιερέας κατηχεί τον µέλλοντα µοναχό διαβάζοντας την ευχή "Άνοιξον τα της καρδίας σου ώτα, Αδελφέ,...". Ακολουθούν ερωταποκρίσεις ανάµεσα στον ιερέα και τον υποψήφιο που βεβαιώνουν την εκούσια προσέλευσή του στη µοναχική πολιτεία. Σ' όσες ερωτήσεις απαντά θετικά αποκρίνεται: "Ναι, του Θεού συνεργούντος µοι, τίµιε Πάτερ". Έν συνεχεία µετά τις ερωταποκρίσεις ολοκληρώνεται η κατήχηση υπό του ιερέως, όπου έπεται νέα στιχοµυθία. Μετά και το πέρας αυτής της στιχοµυθίας, ο ιερέας απευθύνει ευχή ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για τον κειρόµενο µοναχό. Ακολουθεί η εκφώνηση του ονόµατος του µοναχού. Ο ιερέας τότε τρεις φορές θα δώσει στον κειρόµενο µοναχό το ψαλίδι της κουράς του και ο µοναχός άλλες τρεις αντίστοιχα θα αντιδώσει το ψαλίδι διαµέσου του Ηγουµένου στον ιερέα.

Ο ιερέας κείρει την κόµη του γονυκλινή υποψήφιου στο όνοµα της Αγίας Τριάδος, ενώ οι χοροί ψάλλουν τρεις φορές το "Κύριε Ελέησον". Ο τυπικάρης (µοναχός υπεύθυνος για την τήρηση του τυπικού) στη συνέχεια φέρνει τα µοναχικά ενδύµατα από το Ιερό Βήµα και τα επιδίδει στον ιερέα. Αυτός, αφού τα ευλογήσει τα παραδίδει στον Ηγούµενο, ο οποίος και ντύνει το νέο µοναχό. Έτσι µε τη σειρά του φορά το ζωστικό, το αγγελικό σχήµα, το πολυσταύρι, τη ζώνη, το ράσο, τα υποδήµατα, το καλυµµαύχι, το κουκούλι και τέλος τον µανδύα. Συνεχίζεται η Θεία Λειτουργία ψαλλοµένου του "Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε..". Ακολουθούν τα αναγνώσµατα και ο ιερέας δίδει στο νέο µοναχό σταυρό, κοµποσχοίνι και λαµπάδα αναµµένη. Ο νέος µοναχός θα µεταλάβει πρώτος χωρίς να βγάλει το κουκούλι του. Αφού µοιραστεί το αντίδωρο, οι άλλοι µοναχοί µε τη σειρά πηγαίνουν στο νέο αδελφό που στέκεται σε στασίδι, ασπάζονται το σταυρό που κρατά και του εύχονται "καλό παράδεισο" ή άλλες αρµόζουσες ευχές. Ακολουθεί η τράπεζα, όπου ο νεοκαρείς µοναχός κάθεται πλησίον του ηγουµένου.

Η αποδειξη ειναι οτι κατα τις διαπομπευσεις κουρευαν τον διαπομπευόμενο, τον εκαναν κουρο[γ]ιδο για να τον κο[υ]ρο[γ]ιδέψου. βλ. περισσοτερα στη σελιδα Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΑΝ. Στην ουσια και η διαπομπευση ηταν η εισδοχή στις ταξεις των εξευτελισμενων. Μια πράξη σοφρωνισμού που απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας.
Edmund Blair Leighton - Accolade
Ιστορικά αμφισβητήσιμος πίνακας.
Οι γυναίκες δεν αναγόρευαν ιππότες
Aris