Σχόλια στο Κατά Λουκάν 23

ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΓΓΕΣ

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού σας πάνω στο κίτρινο κείμενο
ΨΕΜΑ 2