Ο σκοπός αυτού του τόπου

 

Ο σκοπός αυτού του (διαδικτυακού) τόπου (site) είναι: ο Τόπος μας, η Ελλάδα, και κυρίως οι τομείς του λόγου, η ιστορία της γλώσσας μας, οι εκφράσεις που επιβίωσαν, τα ηθη και τα εθιμα μας. Στόχος είναι να αποτελέσει βήμα απόψεων και όχι μονόλογος κάποιου ιδιόρυθμου γέρο-ξεκούτη. Ζητώ λοιπόν την συμμετοχή σας. Γράψετέ μου ή επισυνάψατέ μου ο,τι είναι πιθανό να ενδιαφέρει τον τόπο. Μην "με γράψετε"!

Αρης Στουγιαννιδης

aris@stougiannidis.gr