Σημεία και Τέρατα  
  Διαβάζουμε και ακούμε πολύ συχνά την έκφραση σημεία και τέρατα. Όλοι μας σήμερα εννοούμε ότι γίνεται κάτι το τρομερό. Συνήθως ατασθαλίες, καταχρήσεις, κακοδιοίκηση κλπ. Παρακάτω θα βρείτε αποσπάσματα από βιβλία εφημερίδες ιστοσελίδες που πιστοποιούν την χρήση της έκφρασης. Θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω τι συμβαίνει σχετικά με αυτή την έκφραση.  
 

Τι είναι το σημείο

 
 

Σημείον[196] στα αρχαία ελληνικά σήμαινε γνώρισμα, τεκμήριο, το ρ. σημαίνω είχε την έννοια δείχνω με κάποιο σημείο, εμφαίνω, διαγγέλλω, διακηρύττω. Σήμα ελέγετο και το σημάδι για την αναγνώριση τάφου. Αυτός που δεν ήταν άξιος αναγνώρισης ήταν ασήμαντος. Αυτός που δίνει σημείο, σήμα, σημάδι, σύνθημα ήταν ο σημάντωρ, ο ηγέτης. Όμως η κυρία χρήση του σημείου στην αρχαία ελληνική ήταν το σημάδι που έστελναν οι θεοί. Γνωστές ήταν οι Διοσημίες. Δηλαδή οι οιωνοί (κατα κανονα κακές προγνωσεις), τα σημεία που έστελνε ο Δίας με κεραυνούς, αστραπές και άλλα μετεωρολογικά.

 
 

Τι είναι το τέρας

 
  Το σπανιο σημείο, το ασυνηθιστο φυσικο φαινομενο, θαυμα, ο,τι χρησιμευει σαν προγνωστικο. Παιλαιοτερα ισως σημαινε και "βασκανία" ή "μαγεια"  
ΒΗΜΑ ...,οι παμπ ψυχορραγούν λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος,ενώ τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων γίνονται στόχος συμμοριών από την Αλβανία,την Κροατία και την Ουγγαρία.Ωστόσο αυτός επιμένει ότι εκεί συμβαίνουν σημεία και τέρατα.  
ΒΙΒΛΙΟ Σημεία και τέρατα από την ιστορία  
ΒΙΒΛΙΟ Ο όλεθρος της πυραμίδος Καμπαλά - Σημεία και τέρατα στην νέα εποχή  
ΒΙΒΛΙΟ

Σημεία και τέρατα της οικονομίας. Η κρυφή πλευρά των πάντων (Αγγλικος Τιτλος Freakonomics).

 
ΠΟΝΤΙΚΙ Σημεία και τέρατα με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών  
BLOG Σημεία και …τέρατα  
 

Είναι σαφές ότι σήμερα εννοούμε τα αφύσικα και εξωπραγματικά πράγματα άλλα ποτέ δεν εννοούμε σημάδια του έρχονται από τους θεούς όσοι εύποτε να είναι αυτοί. Αν διαβάσετε την Βίβλο (όλα τα σχετικά χωρία αναφέρονται στο κάτω-κάτω της γραφής. θα δείτε πως τα σημεία και τα τέρατα τα στέλνει ο θεός. Φαίνεται ότι από όλα τα τρομερά πράγματα που αφορούν τα σημεία και τα τέρατα το μονό που εντυπώθηκε στο μυαλό του κόσμου είναι το αξιοπερίεργο και το ασυνήθιστο. Η πηγή των σημείων αγνοήθηκε και η έκφραση πήρε το δρόμο που ξέρουμε σήμερα.

 

Τα τέρατα των Γραφών

     
Δευτ. Κεφ. 6 στ. 22 22 καὶ ἔδωκε Κύριος σημεῖα καὶ τέρατα μεγάλα καὶ πονηρὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραὼ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐνώπιον ἡμῶν·  
7 19 19 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα, τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν, ὡς ἐξήγαγέ σε Κύριος ὁ Θεός σου, οὕτω ποιήσει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, οὓς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.  
11 3 3 καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,  
28 46 46 καὶ ἔσται ἐν σοὶ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ σπέρματί σου ἕως τοῦ αἰῶνος,  
29 2 2 τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα·  

Ματθ. 24 24

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς  
Μαρκ. 13 22 22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.  
Ιωάνν. 4 64 64 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε.  
Πραξ. 2 19 19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·  
2 43 43 Ἐγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο.  
4 30 30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ.  
5 12 12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλὰ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος·  
196 - J. B. HOFMANN - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1974
πρβλ.197 - Οδ. Ελύτη - ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ - Ικαρος - σ. 73
Οι ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ που ίερουργούνε
που σηκώνουν το πέλαγος σα Θεοτόκο ...
196 - J. B. HOFMANN - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 1974 σ. 430-431