Βυζαντινό λεξικο

Κριτήριο ένταξης στο λεξικό είναι το περίεργον της λέξης, ή η επιβίωσή της σήμερα, ή η σκοτεινή ετυμολογία την οποία προσπαθώ να φωτίσω.

logo