Υπογλώσσια

Τα «υπογλώσσια» είναι μικρές φράσεις ή λέξεις υπαρκτές στην Ελληνική γλώσσα και που το νόημά
τους δεν μας είναι ακριβώς γνωστό, είναι δηλαδή και υπογνώσια.
Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία βρίσκονται στο τέλος της σελίδας καθε υπογλώσσιου.
Τελευταία ένημέρωση: 17-Dec-2013